© WWF Türkiye
KURUMSAL BAĞIŞ ve İŞBİRLİKLERİ

İŞ DÜNYASININ EKOLOJİK AYAKİZİNİ AZALTMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ


WWF-Türkiye hem uzun yıllara varan proje yönetimideneyimine hem de küresel bir ağdan beslenen teknik uzmanlığa sahip. Bu bilgi birikimi ve tecrübeyle, bir yandan şirketleri Paris İklim Anlaşması,Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi gibi ekonomiyi de yakından etkileyen küresel süreçlerle tanıştırıyor, bir yandan da üretim yöntemlerini, ürün ve tedarik zincirlerini doğa dostu yeni ekonomik anlayışa uygun hale getirmelerine, döngüsel ve sürdürülebilir bir marka olmalarına destek oluyor, yol gösteriyoruz. 

İstediğimiz değişimi yaratabilmek için yönetim  kurullarından teknik çalışanlara, yatırımcılardan mağazalardaki çalışanlara kadar herkesi sürece dahil ediyoruz. Doğa dostu bir ekonomik sistemin oluşması için farklı sektörleri, çalışanları, tüketici gruplarını, yatırımcıları ve politikacıları bir araya getiriyoruz.


Proje Destekçisi Olun!

Kurumsal paydaşlarımızla dönüştürücü işbirliği projeleri hayata geçirerek, doğa dostu kurumlar olmaları yolunda yol gösteriyoruz.

Doğal alanları, biyoçeşitliliği korumak, İklim kriziyle birlikte mücadele etmek, tarımsal arazilerin ekolojik döngüyü  bozmayacak şekilde kullanımını sağlamak ve  var olanı koruma için şirketlerle işbirliği yapıyoruz. 

Doğa koruma projelerimizin destekçisi  olmak, birlikte yeni bir doğa koruma projesi gerçekleştirmek isterseniz bize kurumsaliliskiler@wwf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.