© WWF Türkiye
YEŞİL OFİS DİPLOMA PROGRAMI

YEŞİL OFİS - YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI


Tüketim alışkanlıklarımız ve yaşam biçimimiz gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Her geçen gün Dünya'dan üretebileceğinden çok daha fazlasını talep ediyoruz, doğal kaynaklarımız azalıyor ve bu birçok türün ve yaşam alanlarının yok olması anlamına geliyor. Kurumunuzun her bir  ekolojik adımı daha sürdürülebilir bir dünya yaratılmasında önemli bir rol oynarken, aşırı tüketim döngüsünü durdurmak #BirlikteMümkün

WWF-Türkiye olarak 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz ve 2022 yılı itibariyle Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm olarak uygulamaya devam ettiğimiz programımız ile;

 • Kurumları doğa dostu tercihler yapmaya teşvik ediyoruz,
 • Ofislerin ekolojik ayak izini azaltmayı hedefliyoruz,
 • Doğal kaynak tüketimi, atık yönetimi, satın alma süreçleri gibi önemli başlıklarda yol haritası çizilmesine katkı sağlıyoruz.Daha Düşük Emisyon ve Tüketim
Hedeflenen ve ölçülebilir aksiyonlar, işyerinin neden olduğu çevresel etkileri azaltmaya katkıda bulunur.


Doğaya Saygılı Bir Çalışma Ortamı 
Yeşil Ofis Programı sayesinde çevre konuları etrafında belirlenen hedefler kapsamında çalışarak iş arkadaşlarınızla takım ruhunu yakalayabilirsiniz.


Çevresel Sorumlulukta Ofisler için Bir Yol Haritası
Doğru aksiyonlar, şeffaflık ve yükümlülüklerin başarılı iletişimi paydaş güvenini artırır.


Yeşil Dönüşüm 
Doğa için daha iyi bir başlangıç yapabilmek adına, ofis dönüşümünün yanı sıra, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve tüketim alışkanlıkları konusunda bilgilendirmeler ile zihinsel dönüşüm ve kurum kültürü dönüşümünü de hedefliyoruz. 


10 ADIMDA YEŞİL OFİS

 • WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis- Yeşil Dönüşüm sözleşmesi imzalanır.
 • Kurum içinde bir Yeşil Ofis ekibi kurulur.
 • Mevcut durum analizi için Değerlendirme Formu doldurulur.
 • Ofis içi Yeşil Ofis programı kick-off toplantısı düzenlenir.
 • İyileştirme yapılacak alanlar belirlenir ve sayısal hedefler konur. Hedeflere ulaşmak için gereken aksiyonlar belirlenir ve uygulamaya alınır.
 • Çalışanların konuyu sahiplenmesi için kurum tarafından iç iletişim faaliyetleri yürütülür.
 • 3 ayda bir hedeflerle ve ilerlemeyle ilgili WWF-Türkiye ile görüşmeler yapılır.
 • 1 yılın sonunda ofis denetimi geçirildikten sonra sayısal hedeflere ulaşıldığı belirlenirse Yeşil Ofis diploması alınır.
 • Yeşil Ofis logo kullanım haklarıyla birlikte Yeşil Ofis olunur.
 • Yeni yılın hedeflerini belirlemek üzere WWF-Türkiye ile bir araya gelinir.  Yeşil Ofis Programı Kapsamında Sunulan Hizmetler 
Kapsamlı bir proje yönetim modeli, ilgi çekici iletişim materyalleri ve WWF-Türkiye’nin uzman desteği ile ekolojik aksiyonları günlük faaliyetlerinizin bir parçası haline getirmenize yardımcı oluyoruz.


Ofislerin Yeşil Dönüşümü İçin Yol Haritası
Yeşil Ofis Programı ile kurumunuzun yeşil dönüşümünü sağlayacak bir yol haritası çizilir. Taahhütler, sayısal hedefler ve aksiyon planları ile ofisinizdeki ekolojik ayak izinin azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde tüketilmesi ve doğa dostu tercihler
yapılması sağlanır.


Uzman Desteği
Kurum olarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi uzmanlık seviyeniz ne olursa olsun,  Yeşil Ofis Programı kapsamında çevresel sürdürülebilirlik konularında uzman desteği sağlanır.


Yeşil Ofis Eğitimleri
Kurumda gerçek bir dönüşümü tetiklemek ve çalışanların da bu dönüşümün önemli bir parçası haline getirilmesi amacıyla katılımcı sayısı sınırlaması olmaksızın iki adet çevrimiçi eğitim hizmeti sağlanır.


Yeşil Ofis Değerlendirme Formu
Yeşil Ofis Değerlendirme Formu doldurularak ofisin mevcut durumu, iyileştirmeye açık alanların tespiti yapılır. 


Çalışan Algı Anketi
Algı anketi kurum çalışanlarının kişisel alışkanlıklarını ve çevresel etkilerini hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılır. Yıllık olarak, çalışan çevre bilincini ölçümlenebilir, kurumun çevresel farkındalığını değerlendirebilir ve iyileştirici aksiyonlar alınabilir.


İç İletişim Materyalleri
Yeşil Ofis Programı kapsamında tüm kurum çalışanlarını doğa pozitif etkinlik ve çalışmalara dahil etmek için kullanılabilecek çeşitli iletişim materyalleri sağlanır. Bu materyaller arasında Yeşil Ofis sticker seti, posterler, ekran arka planları, mailingler, doğa dostu öneriler ve iç iletişim planlamasına destek olacak doğa için önemli günler takvimi bulunur. WWF-Türkiye faaliyetleri, etkinlikleri ve kampanyaları kapsamında düzenli olarak yeni materyaller sağlanır.


Bilgi Arşivi
Kurumların sıkça sorduğu sorulardan yola çıkarak oluşturulan bilgi dökümanları sağlanır. WWF-Türkiye rapor ve çalışmaları üzerine düzenli olarak yeni materyaller paylaşılır.


Yeşil Ofis Denetimi
Yeşil Ofis çalışmalarının çevresel etkisinin doğru bir şekilde ölçümlenmesi amacıyla programa başlangıç tarihinden bir yıl sonra denetim gerçekleştirilir. 


Yeşil Ofis Diploması
Yeşil Ofis Diploması ofislerde doğa dostu tercihler yapıldığını, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığını ve ekolojik ayak izinin azaltıldığını gösterir. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında atılan adımların müşterilere, paydaşlara ve çalışanlara aktarılmasını sağlar.

İletişim yesilofis@wwf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.