© WWF Türkiye
SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ

PROJE HAKKINDA

 

Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği ve gelişmesi için Eti Burçak ile “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini yürütüyoruz. 2020 sonunda, Eskişehir’de 2 gönüllü Eti Burçak çiftçisi ile toplamda 52 dekar alanda uygulamaya başladığımız buğdayda doğrudan ekim çalışmalarını, 2022’de 14 çiftçinin daha doğrudan ekim yöntemine katılmasıyla, uygulama alanı olarak yaklaşık 26 kat büyüttük. 

İşçilikten %70 ve yakıttan %85 oranında tasarruf edilebilen anıza ekim yönteminde zaman içinde toprakta organik madde birikimi ile kuraklığa daha dirençli ve daha az su, gübre, pestisit gerektiren bir üretim şekline ulaşılıyor. 
 

Projenin Amacı

Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için çalışıyoruz. Toprak kalitesini iyileştiren yöntemleri belirliyor, bölgelere özgü derliyor ve uygulamaları paydaşlar arasında yaygınlaştırıyoruz. Toprağı korumaya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması ile topraklarımızın yeniden canlanmasını sağlamak ve karbonu toprak bünyesinde depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaktır

 

© Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

NELER YAPIYORUZ?


Proje kapsamında ‘Toprak Koruma Yöntemleri Çiftçi El Kitapçığı’ hazırlayarak çiftçilerimizle sağlıklı toprak hareketi ve anıza ekim yöntemlerini paylaştık. 2021 Temmuz ayından itibaren yapılan 5 eğitim, 9 ziyaret ve 4 etkinlikle 400’den fazla kişiyle yüz yüze temasa geçtik. Çifteler ve Mahmudiye ilçe pazarlarında, toprak koruma yöntemlerinin etkisini birebir gösteren ve oldukça ilgi çeken bir düzenek (yağış simülasyonu) kurarak pazarı ziyaret eden üreticilere, anıza doğrudan ekim yönteminin su ve toprak kaynaklarımızı nasıl koruduğunu gösterdik ve projemizin amacını anlattık. 

Eskişehir çiftçileri, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü temsilcileri, kamu temsilcileri, özel sektör temsilcileri gibi proje paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz Tarla Günü’nde ise 2022 baharında buğday ekilen pilot uygulama tarlasında hasat gerçekleştik. Doğrudan ekim ve münavebe (ürün rotasyonu) uygulamalarının sürdürüldüğü bu pilot uygulama tarlasından alınan 350 kg/da’lık verimle bölgedeki konvansiyonel uygulamalardan alınan verim arasında fark olmaması proje kapsamında elde ettiğimiz en önemli çıktılardan biri oldu. Sağlıklı Toprak Hareketi Projesi kapsamında ayrıca buğday çiftçisinin uygulama alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasında etkili olabilecek yöntemleri tespit edebilmek için yapılan sosyolojik araştırma sonucunda ‘Sürdürülebilir Tarım Pratiklerinin Yaygınlaştırılması için Politika Uygulama ve İletişim Önerileri’ isimli raporumuzu yayınladık.

 

NELER YAPTIK?


Proje kapsamında 50 dekar arazide toprak işlemesiz tarım (doğrudan ekim) yöntemi ile münavebeli ekim yapılarak pilot uygulamalar sürdürülüyor.
 
Pilot uygulama yapılan arazilerde doğrudan ekim uygulamalarının toprak sağlığına etkisini takip edebilmek için düzenli toprak analizi ile toprak organik madde miktarının durumu izleniyor.
 
Toprak korumanın bütüncül bir yaklaşımla daha etkili ve mümkün olabileceği düşünülerek üreticiler, tüketiciler, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum arasında sürdürülebilir-yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması için bir köprü oluşturulması hedefleniyor.
 
Gıda tüketicilerinin sürdürülebilir gıda, toprak sağlığı ve toprak korumanın önemi hakkında bilinçlendirmesi için çalışmalar yürütülüyor.
 
Ziraat fakülteleri ve ilgili kamu kurumlarıyla iletişim ağı oluşturularak her bölgeye özgü uygulanabilecek öncelikli toprak koruma yöntemlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
 
Pilot uygulama bölgesinde çiftçilere tarım makinesi(doğrudan ekim mibzeri), uzman bilgi desteği ve toprak analizi desteği sağlanıyor.
 
Pilot uygulamalardan edinilen bilgi ve deneyimlerin çiftçiler arasında yaygınlaştırılması ve birbirleriyle paylaşabilmeleri için iletişim kanallarının kurulmasına çalışılıyor.
 
Türkiye tarım toprakları hakkında yapılan literatür çalışması ‘Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği’ isimli raporla yayınlandı.
 
Buğday çiftçisinin uygulama alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasında etkili olabilecek yöntemleri tespit edebilmek için yapılan sosyolojik araştırma sonucunda ‘Sürdürülebilir Tarım Pratiklerinin Yaygınlaştırılması için Politika Uygulama ve İletişim Önerileri’ isimli rapor yayınlandı.


Toprak Koruma Yöntemleri Çiftçi El Kitapçığı:

https://www.youtube.com/watch?v=DG9uH4Fxe1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Aca5kYqz83A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T6G8PdsI0UQ


 

© DENİZ KAPLUMBAĞASI

DEĞİŞİMİN PARÇASI OL

Hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin veya düzenli destekçi olun, WWF-Türkiye ailesine siz de katılın! Doğamız için yaptığımız her proje sizinle #BirlikteMümkün

Destek Ol