© WWF Türkiye
TÜRKİYE'NİN CANI

TÜRKİYE'NİN CANI YANMASIN!


İWWF-Türkiye olarak geçtiğimiz dört döneminde yerel sivil toplum kuruluşlarının biyolojik çeşitlilik odaklı projelerini desteklediğimiz Türkiye’nin Canı Destek Programı, 2021 yazında yaşanan tarihi orman yangınlarının ardından V. Dönemde odağına orman yangınlarını aldı.

Doğal hayata ve insanımıza büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için Garanti BBVA’nın finansal desteği ile yürütülen Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı ile ulusal ve yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek veriliyor.

Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgi için Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı V. Dönem Başvuru Kılavuzu için buraya tıklayın.

Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programına başvurmak için doldurulacak formlar için buraya tıklayın.

 

© DENİZ KAPLUMBAĞASI
DEĞİŞİMİN PARÇASI OL

Hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin veya düzenli destekçi olun, WWF-Türkiye ailesine siz de katılın! Doğamız için yaptığımız her proje sizinle #BirlikteMümkün

Destek Ol

© TOD

Devam eden proje

Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşimler

Türkiye Ormancılar Derneği’nin, ,Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle yürüttüğü “Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşimler” projesiyle, toplumun orman yangınlarına karşı uyumu katılımcı bir şekilde geliştirilerek ormana komşu ve orman içi yerleşim yerlerinin yangına dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor. Muğla ilindeki üç farklı yükseltide yangın görmemiş köylerin yangın riski taşıyan alanları belirlenerek yangın öncesinde ve yangın sırasında yapılması gereken bir dizi hazırlık çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında olası bir yangına karşı mahalli (yerel) müdahale ekibinin kurulması da sağlanıyor. Ekip bir yandan yangına müdahale gereçleri ile güçlendirilirken bir yandan da eğitimler ile olası bir yangına karşı güvenli müdahale yöntemleri aktarılıyor. Ayrıca, yangın sonrasındaki kaotik ortamda karşılaşabilecekleri sosyo-ekonomik ve çevresel sorunlarla daha etkin bir şekilde baş etmelerinin sağlanması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

© WWF

Devam eden proje

Yangına Dirençli Üretim Modelleri

Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülmekte olan “Yangına Dirençli Üretim Modelleri – Öğrenme ve Yaygınlaştırma” projesiyle, yangın öncesi önleyici faaliyetlerle birlikte üreticilerin sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye’nin orman yangını riskiyle karşı karşıya olan bölgelerinde, “doğaya ve insana dost” üretim yapan üreticiler ile yöre halkının birlikte güçlenerek yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi için gerekli araştırma ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor. Projeyle birlikte farklı üreticilerin kullanabilecekleri teknikler ve yöntemler derleniyor, üreticilerin maruz kaldığı riskler belirleniyor ve farklı coğrafyalardaki üreticilerin yangına dirençli hale getirilebilmesi için yol gösterici rehberler hazırlanıyor. Projenin ikinci fazında yürütülecek kamuoyu bilgilendirme çalışmaları ve savunuculuk faaliyetleri ile mikro ve makro ölçekli politika dönüşümlerinin hızlandırılması da projenin önemli amaçlarından biri olarak öne çıkıyor.

PROJEYİ İNCELE

© WWF

Devam eden proje

Karakulakların Canı Yanmasın

Natura Doğa ve Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan “Karakulakların Canı Yanmasın” projesiyle, türün korunmasındaki en önemli adımlardan biri olan tanıtımına yönelik eğitimler ile yerel ve uluslararası ölçekte farkındalık yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Marmaris ve yakın çevresi ile Bördübet YHGS’da etkili olan yangınlar sonrasında yaban hayatının sembolü olan karakulakların bölgedeki mevcut popülasyon durumları tespit ediliyor. Bununla birlikte tür açısından şu an ve gelecekte önem arz eden olası yaban hayatı koridorları da test edilerek Asya popülasyonu tehlike altında olan karakulakların korunması amaçlanıyor.

PROJEYİ İNCELE

© WWF

Devam eden proje

Orman Yangınlarını Önlemek İçin Eko-Kit

Fırsat eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği tarafından yürütülen “Orman Yangınlarını Önlemek İçin Eko-Kit: Köyceğiz - Gökova Hattında Doğal Ormanları Korumanın ve Orman Yangınları ile Mücadelenin Yerel Bilgi ve Pratikleri” projesiyle, 2010 sonrasındaki büyük orman yangınlarından etkilenmemiş bölgenin yerlisi olan köylülerin sahip olduğu orman yangınlarına ve ekosisteme dair sürdürülebilir etnoekolojik bilginin derlenip geleceğe aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında sosyal medya, basılı harita-rehber ve oluşturulacak web sitesinden bir e-harita-rehber olarak paylaşılacak bir eko-kit hazırlanıyor. Böylece orman yangınları ile mücadelede yerel bilginin sürece dahil edilmesi sağlanarak orman varlığının korunması ve orman yangınlarının önlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

PROJEYİ İNCELE