© William Rossier
DENİZLER


1.5 DERECE NEDEN ÖNEMLİ?
Bilim insanları, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için küresel sıcaklık artışının, sanayileşme öncesi döneme kıyasla, 1,5°C sınırında tutulması gerektiğini belirtiyor. Bunun için karbondioksit emisyonlarının 2050 yılında net sıfır seviyesine düşürülmesi gerekiyor.
1.5 Derece’yi Geçtiğimiz Senaryoda:

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak, 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında yaklaşık 3°C’lik artış olacağı öngörülüyor. Bu durumda:
 
  • Karasal ekosistemlerde türlerin %29’u yok olabilir.
  • Denizel ekosistemlerin kritik bir parçası olan ve günümüzde 500 milyon insanın yiyecek, koruma ve gelir ihtiyacını karşılayan mercan resifleri yok olabilir. 
  • Taşkınlar sonucu yaşanan kayıplar 1,5 °C’lik bir artışa kıyasla 2,5 ila 3,9 kat artabilir,
  • Kuraklık nedeniyle tarımsal üretim yapılamaz hale gelebilir; su ve gıda kıtlığı yayılarak ve artabilir,
  • Dünyadaki 410 milyon insan şiddetli kuraklıktan etkilenebilir, 49 milyon insanın ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından etkilenerek sular altında kalabilir,

Ülkemizi hangi tehlikeler bekliyor?

2100 yılına kadar küresel ısınmaya bağlı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz’de deniz seviyesi 40-60 cm yükselebilir,
 
  • 2050 yılına kadar 480.000 insan yıkıcı sel felaketlerinden etkilenebilir.
  • Kıyı ekosistemlerinde bozulum, toprağın, suyun tuzlanması ve doğal drenaj kaybı görülebilir.
  • 2050 yılına kadar deniz sıcaklığındaki artış 2,3 °C’yi bulabilir ve bununla birlikte denizlerdeki asitlenme sonucu balık stoklarında %5lik düşüş görülebilir.