© Feux
TURNALAR HEP UÇSUN

TURNALAR HEP UÇSUN


Dünyada 15 türü bulunan turnanın iki türü Turna (Grus grus) ve Telli turna (Anthropoides virgo) Türkiye’de yaşıyor.
 

 • Turnalar dünyanın en eski kuş ailelerinden biri. IUCN 2012 Kırmızı Listesi’ne göre dünya genelinde ‘Düşük öncelikli’ ancak Türkiye popülasyonu ‘Tehdit altında”.
 • Turnalar, besin piramidinin üstünde yer alır. Besin piramidinin altında pek çok türe ihtiyaç duyduğundan, araştırmacılar ve doğa korumacılar turnaları bayrak türlerden biri olarak tanımlarlar.
 • ​Sağlıklı bir turna popülasyonu, genellikle bütün bir ekosistemin sağlıklı olduğunun göstergesidir.
 • Turnaların karşı karşıya olduğu başlıca tehditler, ülkemizde üreme ve yaşam alanlarının yoğun tarım faaliyetleri ile tahrip edilmesi; sulak alanlarda kurutma, kirlilik, yasa dışı avcılık ve plansız yapılaşma.. Bu nedenlerle sayıları azalmakta.
 • Doğa Derneği ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin  çalışmaları,turnaların üreme alanlarındaki güncel durum değerlendirmeleri sonucunda üreyen nüfusunun her on yılda %31-50 azaldığını gösteriyor.Ulusal Turna Eylem Planı rehberliğinde ülkemizde yaşayan turnaları korumak amacıyla, Brisa'nın desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı, VII. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, Turnalar Hep Uçsun Projesi’ni 2013 yılından beri yürütüyoruz. 

Türün kışladığı önemli alanlar arasından biri olan Çukurova Deltası ülkemizde kışlayan turnaların %95’ine ev sahipliği yapıyor. Projemiz  turnanın Çukurova Deltası’ndaki güncel durumunu takip ederek korunması için gerekli önlemlerin alınmasını katkı sağlamayı ve türün önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.


 

© Feux

BİRLİKTE NELER BAŞARDIK?

 

 • Çukurova Deltası’nda kışlayan ve göç dönemlerinde uğrayan turna popülasyonunun yaklaşık 10.000 birey olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımız sırasında uyuma ve dinlenme yerlerinde rahatsız edilme, yasa dışı avcılık gibi turnaya yönelik tehditleri belirleyerek ilgi gruplarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yaptık.
   
 • Turnaların biyolojisini, alanın ekolojisini ve koruma önlemlerini anlatan bilgilendirme tabelalarını deltanın görünürlüğü yüksek  noktalarına yerleştirdik.
   
 • Yöredeki okullar, avcı dernekleri, köy kahveleri gibi çeşitli yerlerde asılmak üzere bilgilendirici bir poster hazırladık ve dağıttık.
   
 • Dünya Kuş Gözlem Günü’nü 4 farklı şehirde turna gözlem ve sayım etkinlikleriyle kutladık.
   
 • Karataş ve Yumurtalık ilçe merkezleri, köyleri ve Tuzla beldesi olmak üzere turnaların sık sık beslenmek için ziyaret ettiği 30’dan fazla yerleşim bölgesini ziyaret ettik. 6-9, 9-12 yaş arası çocuklar için hazırladığımız Turna Eğitim Kitapçıkları’nı köy ve ilçe okullarında dağıttık.
   
 • "Doğa İçin Çal" platformuyla Brisa çalışanları ve iş ortakları ile WWF-Türkiye çalışanlarından oluşan 98 kişilik bir ekibin katılımıyla Allı Turnam türküsünün seslendirildiği, türün korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amaçlı bir video hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı.
   
 • Mersin, Niğde,  Adana Şube Müdürlükleri’nde görev yapan Milli Park görevlilerine yaban hayatı ilk yardım seminerleri verdik.


Video:
https://www.youtube.com/watch?v=DJwYQsop2mU&feature=youtu.be