© WWF-Türkiye
EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN RESTORASYONU

UFKU GENİŞLETMEK:
WWF-TÜRKİYE'NİN EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN RESTORASYONU İÇİN ORTAK HAREKET PLANI


Büyük Menderes havzasında ekonominin sürdürülebilirliği ve doğanın sağlığı için tatlı su habitatlarının restorasyonu hayati öneme sahiptir. Bu habitatlar sanayi faaliyetleri, tarım ve kentsel gelişme gibi tehditlerle karşı karşıyadır ve olumsuz etkileri en aza indirmek için acil önlemler alınması gerekmektedir.

WWF-Türkiye, tekstil ve pamuk üretiminin bu ekosistemlere olan etkilerini azaltmak üzere, paydaşlarla birlikte bu sektörlerde sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesinde ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, bu hayati ekosistemleri korumak için daha fazla eyleme ihtiyaç var.

Bu süreçte, paydaşlar, karar vericiler ve genel kamuoyu arasında farkındalık yaratmak önemli bir adımdır. WWF-Türkiye, 2021 yılında "Suyun Yolculuğu: Büyük Menderes” kampanyasını başlatarak tatlı su habitatlarının önemine ve karşılaştıkları tehditlere dikkati çekmiştir. Büyük Menderes Nehri’nin doğduğu yerden Ege Denizi’ne döküldüğü yere kadar yolculuğuna eşlik etmeyi olanaklı kılan çevrimiçi platform aracılığıyla, 5 milyondan fazla kişi bu tatlı su habitatları ve onların ekosistem hizmetleri hakkında bilgi edinmiştir.

WWF-Türkiye tarafından Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası'nda yapılan ekosistem hizmetlerinin hızlı değerlendirme çalışması, bu alanlardaki tehditleri belirlemiştir. Çalışma, kentsel alanlardan, tarımdan ve sanayiden kaynaklanan kirliliğin bu habitatların sağladığı ekosistem hizmetleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, tatlı su biyolojik çeşitliliği ve özellikle ekoturizm ve balıkçılık gibi yerel toplulukların geçim kaynaklarını tehlikeye atmaktadır. Çalışma ayrıca Bafa Gölü'nde pamuk tarımındaki hidrolojik müdahaleler nedeniyle artan kirlilik seviyelerini göstermektedir.

WWF-Türkiye, tekstil ve pamuk sektörlerindeki işbirliklerinin ötesine geçerek etkileri azaltmak için daha fazla paydaşın sürece dahil olmasını amaçlamaktadır. Örneğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyük Menderes Kirlilik Önleme Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ilave eylemler gerekmektedir.

WWF-Türkiye, nesli küresel olarak kritik derecede tehlikede olan Avrupa yılanbalığına odaklanan bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya, Bafa Gölü'nün Avrupa yılanbalığı popülasyonu için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır ve paydaşları, türün barındığı Bafa Gölü’ndeki kirliliğin azaltılması ve Bafa Gölü ile Büyük Menderes Deltası arasındaki göçünün önündeki engelleri kaldırmak üzere ortak eyleme çağırmayı hedeflemektedir. İlk etapta, WWF-Türkiye, alanda hidroloji ve analizleri çalışması yürütmeyi planlamıştır. Çalışmanın sonuçlarının değerlendirildiği ve Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası'ndaki su seviyelerini sürdürmek ve kirliliği azaltmak için teknik çalışma gruplarının kurulması ve ortak eylem planının belirlenmesi hedeflenmiştir.


 

© DENİZ KAPLUMBAĞASI

DEĞİŞİM YARATABİLİRSİNİZ

Hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin veya düzenli destekçi olun, WWF-Türkiye ailesine siz de katılın! Doğamız için yaptığımız her proje sizinle #BirlikteMümkün

Destek Ol